top of page

Voor Patiënten

Het Register voor Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG) maakt transparant welke MSK-artsen voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep en geeft u hiermee de mogelijkheid om te controleren of uw MSK-arts bevoegd is en zijn deskundigheid op peil houdt.

Raadpleeg het register daarom vooraf aan een behandeling door een MSK-arts. Alleen MSK-artsen die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het RAMG.
 

Zoek hier of uw MSK-arts in het RAMG staat.

 

Is de MSK-arts niet vindbaar in het RAMG, dan is het niet duidelijk of deze persoon wel zijn kennis en kunde bijhoudt door bijvoorbeeld het volgen van scholingen. U kiest dan misschien liever voor een MSK-arts die wel geregistreerd is. Bovendien is het voor uw zorgverzekeraar van belang dat uw behandelaar is opgenomen in met RAMG.

bottom of page