ACCREDITATIE BIJSCHOLING

Overzicht geaccrediteerde nascholingen
 

Accreditatiereglement

Accreditatie intervisie
Intervisie wordt geaccrediteerd indien deze aan een aantal voorwaarden voldoet. 
Klik voor deze voorwaarden en het formulier voor het aanvragen van accreditatie voor intervisie

Accreditatie aanvragen voor een nascholing

Alle aanvragen voor scholing dient u aan te vragen via GAIA.

De aanvraag wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie RAMG. U ontvangt, uiterlijk 6 weken na de aanvraag, bericht over het aantal accreditatiepunten dat toegekend wordt aan de betreffende nascholing.

Regelmatig komen er op het secretariaat van het RAMG vragen over de procedure rondom de aanvraag van accreditatiepunten.

Daarom wordt in onderstaand schema stapsgewijs uitgelegd wat er gedaan moet worden, door wie en wanneer.

Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde

 

Postadres

Secretariaat RAMG
Postbus 52
3720 AB  Bilthoven

Bezoekadres

Professor Bronkhorstlaan 26

3723 MB Bilthoven

Privacystatement