top of page

HERREGISTRATIE

Artsen Musculoskeletale Geneeskunde die ingeschreven staan in het register RAMG kunnen zich na 5 jaar laten herregistreren indien zij voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.
Een onafhankelijke auditor onderzoekt of de aanvrager voor de herregistratie voldoet aan deze eisen.

De eisen voor de herregistratie staan geformuleerd in de Nota accreditatie t.b.v. herregistratie MSK-artsen.
Eisen herregistratie

Tekst derdenverklaring

Digitaliseren van de aanvraag voor herregistratie
Het digitaliseren van de aanvraag betekent dat u geen papieren dossier kunt aanleveren.
Voor iedere RAMG geregistreerde arts wordt een persoonlijk digitaal dossier aangemaakt.
Met een persoonlijk gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen in uw persoonlijk digitaal dossier.
Binnenkort ontvangt u van de RAMG een brief waarin staat beschreven hoe u de gebruikersnaam en het wachtwoord kunt ontvangen. Deze dient u zorgvuldig te bewaren.
In de volgende alinea kunt u de procedure voor het aanvragen van de gebruikersnaam en het wachtwoord ook downloaden.

Hoe komt u in uw persoonlijk digitaal dossier?
Voor het inloggen in uw digitaal dossier hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u opvragen via deze website.
Handleiding inloggen persoonlijk digitaal dossier
 

Kosten herregistratie

De kosten voor herregistratie zijn vastgesteld op € 925,00 per registratie. Betalingswijze: De betaling geschiedt bij de aanvraag van de herregistratie via het digitale dossier. Een betalingsmenu in het digitale dossier wijst u hierbij de weg.

Bijzondere regelingen

1. Definitieve praktijkbeëindiging wegens ernstige ziekte Bij definitieve praktijkbeëindiging wegens ziekte kunt u een schriftelijk verzoek indienen voor gedeeltelijke restitutie. Het bestuur neemt uw verzoek in overweging.

2. Definitieve praktijkbeëindiging wegens overlijden Bij definitieve praktijkbeëindiging wegens overlijden van een registerlid kan een schriftelijk verzoek ingediend worden voor gedeeltelijk.

Beroep aantekenen
Mocht u het na ontvangst van het besluit omtrent uw inschrijvingsverzoek niet eens zijn met het besluit van de Registratiecommissie, dan kunt u 

 

  • wanneer u denkt dat dit op een vergissing berust zich schriftelijk richten tot de voorzitter van de Registratiecommissie.

  • wanneer duidelijk is dat dit niet het geval is, zich richten tot het College van Beroep per adres van het secretariaat van de SBA.
    Oriënteert u zich dan graag eerst op het reglement van het College, en de erkenningcriteria. De beroepstermijn is 30 dagen.

 

Het reglement van het College.

bottom of page