Registreren als MSK-arts

De inschrijving is toegankelijk voor alle artsen die aan de opleidingscriteria voldoen. De inschrijving is niet gebonden aan het lidmaatschap van een vereniging.
Overzicht erkende opleidingen tot arts Musculoskeletale Geneeskunde.

 

De registratie en het inschrijvingsformulier.
Indien u zich wilt laten registreren  verzoeken wij u het inschrijfformulier zorgvuldig in te vullen. Daarna dient u verschillende onderdelen te ondertekenen. Tevens dient u uw diploma toe te voegen. U wordt pas ingeschreven als alle gegevens en bescheiden, en uw betaling zijn ontvangen. Daarna ontvangt u een bevestiging van uw registratie. 
Na uw registratie ontvangt u via de RAMG een unieke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in uw persoonlijk digitaal dossier PE-online. Het wachtwoord kunt u naar behoefte wijzigen. 
Het digitale dossier hebt u nodig voor uw herregistratie
Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

 

Onvolledige ingevulde formulieren worden retour gestuurd met een aanduiding van wat er aan ontbreekt. Een reeds gedane betaling wordt in kas gehouden totdat alles in orde is, tenzij u schriftelijk aangeeft uw inschrijving in te trekken.

Hoe komt u in uw persoonlijk digitaal dossier ?

Voor het inloggen in uw digitaal dossier hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u opvragen via deze website. Handleiding inloggen persoonlijk digitaal dossier

 

Waarom geen kopie artsenbul?
Met hoe grote trots u ook terugkijkt op het verkrijgen van uw artsenbul, toch zijn wij genoodzaakt daar niet meer op af te gaan. Uw wettelijke bevoegdheid om u arts te noemen of de naam van een specialisme te voeren, is gekoppeld aan uw BIG-registratie. De registratiecommissie heeft daarom besloten zo vaak als nodig uw gegevens te controleren bij het openbare gedeelte van het BIG-register en af te zien van het door u laten overleggen van uw bewijzen van artsexamen en eventueel specialisme. Wel dient u zoals gezegd een kopie van het bewijs dat u uw MG-examen of MSK-examen behaald heeft mee te zenden.

 

Bewijs klachtrechtregeling.
Voor inschrijving in het register geldt vanaf 1 januari 2005 dat het noodzakelijk is dat u aangesloten bent bij een klachtenregeling conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Dit dient u zelf te regelen. Leden van de NVAMG zijn automatisch aangesloten bij de klachtenregeling van de Stichting Klachtrecht AAG en hoeven dus niets extra's te doen.

Latere nieuwe registratie, herregistratie en publicaties.
Registratie gaat in per datum dat geconstateerd is dat aan alle eisen is voldaan. Aan betreffend arts zal een verklaring toegezonden worden waarin de registratie bevestigd wordt. Deze verklaring kan gebruikt worden bij vragen van zorgverzekeraars en andere relevante instanties. Bevestiging voor anderen kan eventueel gevonden worden door contact op te nemen met het secretariaat of door te kijken op de internetversie van het register:  www.registeramg.nl. Het register op de internetsite is altijd compleet.

 

Kosten registratie.
Klik hier voor de kosten.
 

Beroep aantekenen.
Mocht u het na ontvangst van het besluit omtrent uw inschrijvingsverzoek niet eens zijn met het besluit van de Registratiecommissie, dan kunt u 

 

  • wanneer u denkt dat dit op een vergissing berust zich schriftelijk richten tot de voorzitter van de Registratiecommissie.

  • wanneer duidelijk is dat dit niet het geval is, zich richten tot het College van Beroep per adres van het secretariaat van de SBA.
    Oriënteert u zich dan graag eerst op het reglement van het College, en de erkenningcriteria. De beroepstermijn is 30 dagen.

 

Het reglement van het College.

 

Accreditatie
Ook de Accreditatiecommissie en haar werk zijn ondergebracht bij de SBA. Om een overzichtelijke orde te handhaven is besloten dat de telling voor de accreditatie begint op 1 januari volgend op de datum van inschrijving. Alleen nascholing na die tijd wordt meegeteld. Bij de bevestiging van uw inschrijving zullen wij u hierover nader voorlichten. Nu al nemen wij de vrijheid u te adviseren uw documenten voor de  herregistratie en accreditatie in te brengen in uw digitaal dossier. Dat scheelt u over 5 jaar veel zoekwerk.
In uw digitaal dossier kunt u de actuele status van uw registratie zien.

 

Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde

 

Postadres

Secretariaat RAMG
Postbus 52
3720 AB  Bilthoven

Bezoekadres

Professor Bronkhorstlaan 26

3723 MB Bilthoven

Privacystatement