top of page

Registreren als MSK-arts

U kunt worden opgenomen in het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde wanneer u de opleiding tot MSK-arts hebt afgerond en in het bezit zijn van een NVAMG-diploma. De inschrijving is niet gebonden aan het lidmaatschap van de NVAMG.
 

De registratie en het inschrijvingsformulier
Indien u zich wilt laten registreren verzoeken wij u het inschrijfformulier zorgvuldig in te vullen en te ondertekenen. Tevens dient u uw diploma toe te voegen. U wordt pas ingeschreven als alle gegevens, bescheiden en uw betaling zijn ontvangen. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw registratie. Deze verklaring kan gebruikt worden bij vragen van zorgverzekeraars en andere relevante instanties
 

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

Hoe komt u in uw persoonlijk digitaal dossier?

Na uw registratie ontvangt u via de RAMG een unieke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in uw persoonlijk digitaal dossier PE-online. Het digitale dossier hebt u nodig voor uw herregistratie

 

Waarom geen kopie artsenbul?
Met hoe grote trots u ook terugkijkt op het verkrijgen van uw artsenbul, toch zijn wij genoodzaakt daar niet meer op af te gaan. Uw wettelijke bevoegdheid om u arts te noemen of de naam van een specialisme te voeren, is gekoppeld aan uw BIG-registratie. De registratiecommissie heeft daarom besloten zo vaak als nodig uw gegevens te controleren bij het openbare gedeelte van het BIG-register en af te zien van het door u laten overleggen van uw bewijzen van artsexamen en eventueel specialisme. Wel dient u zoals gezegd een kopie van het bewijs dat u uw  MSK-diploma behaald heeft mee te zenden.

 

Bewijs klachtrechtregeling
Voor inschrijving in het register geldt vanaf 1 januari 2015 dat het noodzakelijk is dat u aangesloten bent bij een klachtenregeling conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Dit dient u zelf te regelen.  De NVAMG heeft een eigen klachtenregeling waarbij u zich kunt aansluiten. 

 

Kosten registratie
De kosten voor de opname in het RAMG bedragen € 925,00 
 

Beroep aantekenen
Mocht u het na ontvangst van het besluit omtrent uw inschrijvingsverzoek niet eens zijn met het besluit van de Registratiecommissie, dan kunt u 

  • wanneer u denkt dat dit op een vergissing berust zich schriftelijk richten tot de voorzitter van de Registratiecommissie.

  • wanneer duidelijk is dat dit niet het geval is, zich richten tot het College van Beroep per adres van het secretariaat van de SBA.
     

Oriënteert u zich dan graag eerst op het reglement van het College. De beroepstermijn is 30 dagen.

bottom of page