Registreren als MSK-arts

U kunt worden opgenomen in het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde wanneer u de opleiding tot MSK-arts hebt afgerond en in het bezit zijn van een NVAMG-diploma. De inschrijving is niet gebonden aan het lidmaatschap van de NVAMG.
 

De registratie en het inschrijvingsformulier
Indien u zich wilt laten registreren verzoeken wij u het inschrijfformulier zorgvuldig in te vullen en te ondertekenen. Tevens dient u uw diploma toe te voegen. U wordt pas ingeschreven als alle gegevens, bescheiden en uw betaling zijn ontvangen. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw registratie. Deze verklaring kan gebruikt worden bij vragen van zorgverzekeraars en andere relevante instanties
 

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

Hoe komt u in uw persoonlijk digitaal dossier?

Na uw registratie ontvangt u via de RAMG een unieke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in uw persoonlijk digitaal dossier PE-online. Het digitale dossier hebt u nodig voor uw herregistratie

 

Waarom geen kopie artsenbul?
Met hoe grote trots u ook terugkijkt op het verkrijgen van uw artsenbul, toch zijn wij genoodzaakt daar niet meer op af te gaan. Uw wettelijke bevoegdheid om u arts te noemen of de naam van een specialisme te voeren, is gekoppeld aan uw BIG-registratie. De registratiecommissie heeft daarom besloten zo vaak als nodig uw gegevens te controleren bij het openbare gedeelte van het BIG-register en af te zien van het door u laten overleggen van uw bewijzen van artsexamen en eventueel specialisme. Wel dient u zoals gezegd een kopie van het bewijs dat u uw  MSK-diploma behaald heeft mee te zenden.

 

Bewijs klachtrechtregeling
Voor inschrijving in het register geldt vanaf 1 januari 2015 dat het noodzakelijk is dat u aangesloten bent bij een klachtenregeling conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Dit dient u zelf te regelen.  De NVAMG heeft een eigen klachtenregeling waarbij u zich kunt aansluiten. 

 

Kosten registratie
De kosten voor de opname in het RAMG bedragen € 925,00 
 

Beroep aantekenen
Mocht u het na ontvangst van het besluit omtrent uw inschrijvingsverzoek niet eens zijn met het besluit van de Registratiecommissie, dan kunt u 

  • wanneer u denkt dat dit op een vergissing berust zich schriftelijk richten tot de voorzitter van de Registratiecommissie.

  • wanneer duidelijk is dat dit niet het geval is, zich richten tot het College van Beroep per adres van het secretariaat van de SBA.
     

Oriënteert u zich dan graag eerst op het reglement van het College. De beroepstermijn is 30 dagen.

Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde

 

Postadres

Secretariaat RAMG
Postbus 52
3720 AB  Bilthoven

Bezoekadres

Professor Bronkhorstlaan 26

3723 MB Bilthoven

Privacystatement