top of page

Register Artsen

Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG)

Het RAMG voert de registratie en herregistratie uit voor de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) en toetst of de MSK-arts voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep

 

MSK-artsen die ingeschreven staan in het RAMG-register:

  • hebben na de opleiding geneeskunde de driejarige opleiding tot arts Musculoskeletale Geneeskunde gevolgd en hebben deze met goed gevolg afgesloten;

  • dienen hun vaardigheden en kennis te onderhouden door middel van voldoende uren patiëntencontact en nascholing.
    Bij herregistratie wordt hierop getoetst;

  • onderschrijven de algemene gedragscode van artsen zoals opgesteld door de KNMG;

  • hebben een klachtenregeling en vallen onder de werking van de WKKGZ.

Indien u meer informatie wilt over de MSK-geneeskunde dan kunt u deze vinden op www.nvamg.nl (voor verwijzers) of op www.mskzorg.nl  (voor patiënten) 

bottom of page