Register Artsen

Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG)

Het RAMG voert de registratie en herregistratie uit voor de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) en toetst of de MSK-arts voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep

 

MSK-artsen die ingeschreven staan in het RAMG-register:

  • hebben na de opleiding geneeskunde de driejarige opleiding tot arts Musculoskeletale Geneeskunde gevolgd en hebben deze met goed gevolg afgesloten;

  • dienen hun vaardigheden en kennis te onderhouden door middel van voldoende uren patiëntencontact en nascholing.
    Bij herregistratie wordt hierop getoetst;

  • onderschrijven de algemene gedragscode van artsen zoals opgesteld door de KNMG;

  • hebben een klachtenregeling en vallen onder de werking van de WKKGZ.

Indien u meer informatie wilt over de MSK-geneeskunde dan kunt u deze vinden op www.nvamg.nl (voor verwijzers) of op www.mskzorg.nl  (voor patiënten)