Register Artsen

Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG)

Het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG) geeft informatie over welke artsen de driejarige opleiding tot arts Musculoskeletale Geneeskunde gevolgd hebben en deze met goed gevolg afgesloten hebben en voldoen aan de normen en eisen geformuleerd door RAMG. Artsen die ingeschreven staan in het RAMG-register:

  • hebben na de opleiding tot basis-arts de driejarige opleiding tot arts Musculoskeletale Geneeskunde gevolgd en deze met goed gevolg afgesloten;

  • zijn getoetst volgens de normen en eisen van de RAMG;

  • dienen hun vaardigheden en kennis te onderhouden door middel van voldoende uren patiëntencontact en nascholing. Bij herregistratie wordt hierop getoetst;

  • onderschrijven de algemene gedragscode van artsen zoals opgesteld door de KNMG;

  • zijn onderhevig aan het wettelijk tuchtrecht.

Wij kunnen u geen informatie geven over of een bepaalde klacht of ziekte goed te behandelen is met Musculoskeletale Geneeskunde. Wij raden u daarvoor aan u te wenden tot een arts Musculoskeletale Geneeskunde bij u in de buurt.

Indien u meer informatie wilt over de methode als zodanig, dan raden wij u aan u te richten tot de artsenverenging waar de meeste geregistreerde artsen lid van zijn. U vindt al veel informatie op de website van deze organisatie www.nvamg.nl.

Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde

 

Postadres

Secretariaat RAMG
Postbus 52
3720 AB  Bilthoven

Bezoekadres

Professor Bronkhorstlaan 26

3723 MB Bilthoven

Privacystatement