Menu

Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde

Herregistratie

Herregistratie

Artsen Musculoskeletale Geneeskunde die ingeschreven staan in het register RAMG kunnen zich na 5 jaar laten herregistreren indien zij voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.
Een onafhankelijke auditor onderzoekt of de aanvrager voor de herregistratie voldoet aan deze eisen.

De eisen voor de herregistratie staan geformuleerd in de Nota accreditatie t.b.v. herregistratie MSK-artsen.
Klik op bijgevoegde link.
Eisen herregistratie

Tekst derdeverklaring

Belangrijke  verandering  in de aanvraag voor de herregistratie !
Tot op heden was het mogelijk een aanvraag tot herregistratie in te dienen door middel van het aanleveren van een papieren dossier. In de Algemene leden Vergadering NVAMG van 18 juni 2014 is besloten vanaf augustus 2014 over te gaan naar het digitaal aanvragen van de  herregistratie.

Digitaliseren van de aanvraag voor herregistratie.
Wat betekent het voor U ?
Het digitaliseren van de aanvraag betekent dat u geen papieren dossier kunt aanleveren.
Voor iedere RAMG geregistreerde arts wordt een persoonlijk digitaal dossier aangemaakt.
Met een persoonlijk gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen in uw persoonlijk digitaal dossier.
Binnenkort ontvangt u van de RAMG een brief waarin staat beschreven hoe u de gebruikersnaam en het wachtwoord kunt ontvangen. Deze dient u zorgvuldig te bewaren.
In de volgende alinea kunt u de procedure voor het aanvragen van de gebruikersnaam en het wachtwoord ook downloaden.

Hoe komt u in uw persoonlijk digitaal dossier ?
Voor het inloggen in uw digitaal dossier hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u opvragen via deze website.
Klik hier voor de procedure voor het aanvragen van de gebruikersnaam en het wachtwoord en het inloggen in uw persoonlijk digitaal dossier.

Hoe werkt u met het digitaal dossier ?
U ontvangt een uitgebreide handleiding.
De handleiding vindt u ook door op bijgevoegde link te klikken.
Handleiding digitaal dossier.

Kosten herregistratie.
Informatie over de kosten voor de herregistratie vindt u door te klikken op de bijgevoegde link.
Kosten herregistratie.

Hebt u vragen ?
Mocht u vragen hebben over het digitale traject dan kunt u contact opnemen met RAMG-secretariaat. Wij zijn graag bereid u verder te helpen.
Telefoon: 030-2285497
secretariaat@registeramg.nl