Menu

Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde

Veel gestelde vragen

Heeft u nog een andere vraag? Mail deze aan ons !

· Bestaan er registers van artsen in het buitenland van uw vereniging of gelijkwaardige buiten­landse verenigingen?

· Is er een lijst van artsen die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van kinderen?

· Wat is het verschil tussen een Manuele en een Musculoskeletale Geneeskundige?

· Heeft u een overzicht van de vergoedingen van zorgverzekeraars voor Musculoskeletale Geneeskunde?

· De rekeningen voor de consulten van mijn arts worden niet meer vergoed, en eerder wel. Hoe kan dat?

· Waar kan ik terecht wanneer ik een klacht heb over een arts Musculoskeletale Geneeskunde die mij heeft behandeld?

· Mijn behandelende arts is niet geregistreerd bij het RAMG. Wat betekent dit?

· Kunt u mij uitleg geven over de methodes, Manuele Geneeskunde en Musculoskeletale Geneeskunde, die de artsen van uw register gebruiken?

 

Bestaan er registers van artsen in het buitenland van uw vereniging of gelijkwaardige buiten­landse  verenigingen?

Ons zijn geen adressen bekend anders dan in ons register. Betreffende artsen zijn in Nederland afgestudeerd en voldoen aan de Nederlandse herregistratie-eisen. U vindt de namen en de praktijken van de artsen door bij provincie op de pijltjes te drukken. De buitenlandse adressen staan dan boven- of onderaan.Is er een lijst van artsen die  zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van kinderen?

Nee, helaas. Zowel het register als de vereniging NVAMG kent geen specialisatie. 


 Wat is het verschil tussen Manuele en Musculoskeletale Geneeskunde?

Manuele en Musculoskeletale Geneeskunde zijn methoden om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat (botten, spieren, pezen, gewrichten, banden) te behandelen. De technieken zijn verschillend.  

Musculoskeletale Geneeskunde heeft als uitgangspunt dat iedereen van oorsprong recht en symmetrisch van bouw is, maar dat dit in de loop van het leven verstoord kan raken. Als dit tot klachten leidt, dan zal de arts Musculoskeletale Geneeskunde proberen deze verstoring op te heffen door middel van korte, gerichte, maar beheerste duwtjes op de botjes van de wervelkolom, bekken, armen, of benen.

Manuele Geneeskunde heeft als invalshoek dat men kijkt naar de bewegingsbeperkingen die ten grondslag liggen aan klachten. De behandeling richt zich op het opheffen van deze beperkingen waardoor veelal ook de klachten verdwijnen. Heeft u een overzicht van de vergoedingen van zorgverzekeraars voor Musculoskeletale Geneeskunde?

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde, www.nvamg.nl staat links in de buttonlijst Vergoedingen. De rekeningen voor de consulten van mijn arts worden niet meer vergoed, en eerder wel. Hoe kan dat?

· Mogelijk bent u van verzekering veranderd.

· Mogelijk zijn uw polisvoorwaarden gewijzigd. Advies: vraagt u uw huidige polisvoorwaarden op, inclusief die van uw eventuele aanvullende verzekering.

· De polisvoorwaarden verwijzen nog naar oude benamingen. Onderstaand noemen wij de mogelijkheden op. Wanneer op de rekening van uw arts een andere naam voor het register staat dan in de polisvoorwaarden, dan kan dit soms problemen geven. Verzoek aan uw arts om een verklaring die u kan helpen.

· Nederlandse Vereniging van artsen voor OrthoManuele Geneeskunde (NVOMG)

· Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG)

· Register OrthoManuele Geneeskunde (ROMG)

· Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG).

· Mogelijk staat in de polisvoorwaarden RAMG, maar is uw arts geen registerlid RAMG (www.registeramg.nl/register.asp).

· Voor nader hulp verwijzen wij u verder naar het secretariaat van de NVAMG, telefoonnummer (030) 2250552.


 

Waar kan ik terecht indien ik een klacht heb over een arts Musculoskeletale Geneeskunde die mij heeft behandeld?

Graag verzoeken wij u eerst uw klacht rechtstreeks met uw arts te bespreken. Geeft hij er geen aandacht aan of wilt u dit niet dan geldt onderstaande:
Het overgrote deel van de artsen zijn via hun lidmaatschap van Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) aangesloten bij een onafhankelijke klachtrechtstichting, de Stichting Klachtrecht AAG. Enkele artsen hebben een andere rege­ling. Wanneer u ons de naam van betreffende arts meedeelt kunnen wij voor u nagaan welke regeling van toepassing is. Het adres van de Stichting Klachtrecht AAG is Vaartstraat 177 1075 RM Amsterdam. U dient een brief te schrijven met daarin de schriftelijke weergave van de klacht. Het secretariaat SKA neemt dan contact met u op.


 

Mijn behandelend arts is niet geregistreerd bij het RAMG. Wat betekent dit?

Indien uw behandelend arts niet staat vermeld in het register dan kunnen wij u over hem/haar geen inlichtingen geven. Wij weten niet of deze arts al dan niet een diploma heeft behaald, en het is ons niet bekend of deze arts enige nascholing volgt. Wij adviseren u deze vragen rechtstreeks aan uw arts te stellen. De behandelingskosten van niet-geregistreerde artsen worden doorgaans niet vergoed door uw ziektekostenverzekering.


 

Kunt mij uitleg geven over de methodes, Manuele Geneeskunde en Musculoskeletale Geneeskunde, die de artsen van uw register gebruiken?

De beschrijving van de methodes kunt u onder andere vinden op de website van de vereniging waar de meeste artsen van ons register lid van zijn, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde, www.nvamg.nl. Op deze website klikt u in de linker kolom bij “Voor patiënten”, “Wat is het?” aan.